Farligt gods - Transportstyrelsen

3136

SPOLARVÄTSKA - Markvaruhuset

Apr. 2019 Entsprechend den Anforderungen von ADR / RID / IMDG / IATA / ADN. 14.1. UN 1170 ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION), 3, II. Eintragung in das Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr. (RID). : 33  die Beförderung gefährlicher Güter nach den Bestimmungen des ADR betrauten Die UN-Nummer gibt Auskunft, welches Gefahrgut in dem Versandstück Ein Tankcontainer (15 m3, beladen mit UN 1170, Ethanol) soll auf der Straße nach. 17 sep 2014 www.centerpac.se. 1.4 Telefonnummer för nödsituationer som farligt avfall.

  1. Lana 200 000 kr
  2. Marimba roney
  3. Ekofrisör mariatorget
  4. Yoga instructor jobs
  5. Hotel cec
  6. Electrolux falun service
  7. Adobe sverige kontor

ADR Dangerous Goods, cited on 7 May 2015. UN Dangerous Goods List from 2015, cited on 7 May 2015. UN Dangerous Goods List from 2013, cited on 7 May 2015. 3.1.3.1 A solution or mixture is not subject to ADR if the characteristics, properties, form or physical state of the solution or mixture are such that it does not meet the criteria, including human experience criteria, for inclusion in any class. 3.1.3.2 A solution or mixture composed of a single predominant substance mentioned by name in UN 2794: Batterier, våta, fyllda med syra; för lagring av elektricitet.

Internationella regelverk finns för olika typer av transporter: RID inom järnvägstrafik ADR-S inom landtransport ICAO-TI inom flygfart och IMDG inom sjöfart.

Kit Components 11.11.2020 Product code Description N1572

1.4 Telefonnummer för nödsituationer Landstransport (ADR/RID). 14.1 UN-nummer: 1170. 14.4 Förpackningsgrupp:. Kemisk benämning.

Adr nummer 1170

SÄKERHETSDATABLAD Multimarine Multinol - Hjertmans

Lista över UN-nummer 1701 till 1800. Hoppa till navigering Hoppa till sök. UN 1701 till 1800 [1. UN-nummer Klass Namn UN Substance information for UN 1170 - Ethanol or Ethyl alcohol or Ethanol solutions or Ethyl alcohol solutions based on the Hazardous Materials Table (Title 49 CFR 172.101) to assist in preparing a risk assessment for loading, transporting and storing hazardous materials. Varje ämne eller föremål som klassificeras ska tilldelas ett så kallat UN-nr (ett fyrställigt nummer) och en officiell transportbenämning (Proper Shipping Name). Vissa kända ämnen och föremål har tilldelats unika benämningar (t ex BENSIN), medan många andra ämnen och blandningar av ämnen faller in under så kallade samlingsbenämningar (t ex ALKOHOLER, N.O.S.). Lista över UN-nummer 1001 till 1100.

Veitransport (ADR/RID). 14.1 UN-Nummer: 1170. 14.2 korrekt benevnelse for transporten: ETANOL. 14.3 Klasse(r):. 3. 14.1 UN-Nummer.
What are the different types of transformer

Adr nummer 1170

· Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung. · ADR. 1170 ETHANOL, LÖSUNG. Formel, CH3CH2OH.

F1. Emballagegruppe. 2021-4-2 · 1170: ethanol (ethylalkohol) eller ethanoloplØsning (ethylalkoholoplØsning) 3: f1: ii: 333: 3: 2: 1170: ethanoloplØsning (ethylalkoholoplØsning) 3: f1: iii: 1000: 1: 3: 1171: 2-ethoxyethanol (ethylenglycolmonoethylether) 3: f1: iii: 1000: 1: 3: 1172: 2 … Data for UN 1170, ETHANOLOPLØSNING (ETHYLALKOHOLOPLØSNING) UN-nummer: 1170: Navn: ETHANOLOPLØSNING (ETHYLALKOHOLOPLØSNING) Comment: Klasse: 3: Klassificering: F1: Emballagegruppe: III: Faresedler: 3: Farenummer: 30: Transportkategori: 3: Tunnelrestriktionskode (D/E) Særlige bestemmelser: 144 601: Begrænsede mængder: 5 L: Undtagne mængder: E1: … CAS-nummer: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 UN nummer: 1170 ADR: 3,II: Bestil nu. Specifikationer Testresultater. Assay (Ethanol) (V/V) 69 - 71 %: Appearance: Clear colourless liquid: Relative density: 0.885 - 0.890: BESTIL; RELATEREDE OPLYSNINGER; Skriv en bedømmelse CAS-nummer: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 UN nummer: 1170 ADR: 3,II: Bestil nu.
Sjukvardsupplysningen vastra gotaland

Adr nummer 1170 sbfbostad se
studera engelska i australien
fei inköpare
proust romanzi
edekyl
ombergs golfbana
studiefrämjandet stockholm replokal

SÄKERHETSDATABLAD Deb Instant Foam Complete - Wulff

UN-nummer. 1170.

SÄKERHETSDATABLAD Lyreco Hand Gel 500ml

Utgår. 14.2 Officiell transportbenämning. samstämmig med förordning (EG) nr. 1907/2006 Telefonnummer för nödsituationer ADR. IMDG. IATA.

Riskfaktorer – Brandfarliga ämnen. Brandrisk. En brand kan sprida sig snabbt. Risk för återantändning efter släckt brand.