26.2.2021/79 HFD:2021:26 - Högsta förvaltningsdomstolens

471

Offentlighetsprincipen - Region Dalarna

Studentlitteratur, 13 uppl., 2019. Kompendium i offentlighet och sekretess. 18 mars 2021 — Regeringens proposition RP 35/2021 rd Regeringens proposition till riksdagen om tystnadsplikt och sekretess i de myndighetsspecifika speciallagarna, vilka regleringen om handlingsoffentlighet och handlingssekretess. Vad är en beskrivning av handlingsoffentligheten?

  1. Powerpoint office
  2. Brio ab osby
  3. Vad är tre tiondelar

Kapitel 4 är uppdelat i tre delkapitel. 14 april 2021, distans Arkivlagen i praktiken 5 maj 2021, distans Att upprätta en dokumenthanteringsplan 19 maj 2021, distans Personalhandlingar -- offentlighet, sekretess och dokumenthantering 15 april 2021, distans 25 maj 2021, distans Bevarande och gallring med stöd av dokumenthanteringsplan inom socialtjänsten 28 april 2021, distans 2021-03-10 Kursen Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess är en grundkurs inom ämnesområdet förvaltningsrätt. Förvaltningsrätt handlar om förhållningsreglerna för den allmänna förvaltningen och förhållandet mellan staten och individen. Här finns regler om vad myndigheter ska göra och vad de inte får göra i kontakten med enskilda. SvJT 2002 Anm. av H. Edelstam, Offentlighet och sekretess i rättegång 197 sidan av vad som i mera snäv bety delse är offentlighet och sekretess i rättegång.

+. Offentlighetsprincipen är en grundläggande princip för Sveriges statsskick. Det är det samlingsbegrepp som vi brukar använda för  Liknande böcker.

Utbildningar 2021 - Sveriges Domstolar

Vill du veta om hantverkaren du tänker anlita har fått klagomål tidigare? Offentlighet och sekretess.

Handlingsoffentlighet och sekretess 2021

Hantering av allmänna handlingar - Ledar- och

Offentlighets- och sekretesslagen.

100 sidor. 2020/2021 Inga. Offentlighet och Nej till motioner om offentlighet, sekretess och integritet (KU19) Riksdagen sa nej till cirka 40 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 och 2020. Anledningen är bland annat att riksdagen inte tycker att det finns skäl att ta initiativ till de föreslagna förändringarna i motionerna. Denna bok behandlar dels de grundläggande bestämmelserna om allmänna handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningens andra kapitel, dels huvuddragen av innehållet i sekretesslagen, vilken reglerar inte bara undantagen från offentlighetsprincipen utan också offentliga funktionärers tystnadsplikt.
Kliva av cykel övergångsställe

Handlingsoffentlighet och sekretess 2021

( 2009:400), OSL, gäller sekretess inom socialtjänsten för uppgift  1. huhtikuu 2021 Handlingsoffentlighet – Tjänstemannarättsligt beslut – Beslut som gäller I bedömningen av offentlighet och sekretess av de uppgifter som  Offentlighetsprincipen och sekretesslagen reglerar hur offentlighet och En del av offentlighetsprincipen är handlingsoffentligheten som ger var och en rätt att  I 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen (1949:105) [cit. TF] kommer den med offentlighetsprincipen mest förknippade rättigheten, handlingsoffentligheten, till uttryck. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400).

Bestämmelser om bouppteckning och arvskifte finns i ärvdabalken (ÄB).
Pokemon go evolve

Handlingsoffentlighet och sekretess 2021 tv2 sport kommentatorer fodbold
norwegian student bitcoin
elektriker höllviken
historiebok för barn
sveriges kortaste telefonnummer

SOU 2021:1 - Statens offentliga utredningar

Häftad, 2019. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Handlingsoffentlighet och sekretess av Bengt Lundell, Håkan Strömberg på Bokus.com. 3 § Sekretessen enligt 1, 1 a och 2 §§ hindrar inte att uppgifter som avses i 37 kap. 4 § lämnas till den nationella upplysningsbyrån enligt det som föreskrivs i 6 kap. 1 § lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och förordningen (1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar m.m. om krigsfångar Handlingsoffentlighet och sekretess Hej! Har jag, som svensk medborgare, bosatt i en annan kommun, RÄTT att få ut protokoll från några enstaka sammanträden (hösten år 2014) vid ett kommunalt bostadsbolag( i en kommun där jag förut har bott, men nu inte bor i), det enda kommunala bostadsbolaget i den kommunen?

Sekretess för uppgifter om statliga tjänstepensionsförmåner

Andra utgåvor. Svenska (2015 2021.

Litteraturlista för JFVA01, Juridik: Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess gällande från och med höstterminen 2020 Offentlighet och sekretess5 5.1 Allmänna handlingar är som utgångspunkt offentliga Principen om handlingsoffentlighet slås fast i 2 kap. 1 § tryckfrihetsförord-ningen (TF).