Introduktion av personal - Högskolan i Borås

1882

Introduktion av personal - Högskolan i Borås

Vid en introduktion ska du få information om. arbetsuppgifterna och hur du ska utföra dessa. manualer, checklistor och andra skriftliga instruktioner som behövs i arbetet. Checklista, introduktion nyanställda Före tillträde Aktivitet Ansvarig Klart Skicka anställningsavtalet när anställningen är beslutad Ordna med inloggningsuppgifter och e-postkonto Enhetschef utser introduktionsansvarig Informera övriga medarbetare om den nyanställda och om deras roll i introduktionen Nedan finns checklistor för introduktioner som har tagits fram för olika verksamheter i kommunen. Kontakta närmaste chef för mer information om ingen av nedanstående mallar passar för personen som ska introduceras. Checklista introduktion av nyanställd. Checklista introduktion av nyanställd chef INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA - CHECKLISTA Du som chef är ansvarig för att din medarbetare får en god introduktion på arbetsplatsen.

  1. Ta emot pengar fran utlandet
  2. Oje semipermanente cupio
  3. 1 cst to m2 s
  4. Bransleforbrukning automat vs manuell

Före. Bilaga. Introduktion av nyanställd personal – Checklista. Avdelningschefen tar emot den nya medarbetaren och ansvarar för att introduktionen genomförs. Checklista, introduktion nyanställd. Checklista, introduktion nyanställd.

För att förebygga smitta ska basala hygienrutiner alltid tillämpas.

Introduktion - Luleå kommun

Rutinen beskriver lämpligen vad som ingår i arbetsplatsens introduktionsprogram, när olika insatser görs  Varför är det viktigt med introduktion? Arbetsledaren har ansvar för att tillsammans med arbetsgruppen och den som är nyanställd genomföra introduktionen och  Nedan finns checklistor för introduktioner som har tagits fram för olika verksamheter i kommunen. Kontakta närmaste chef för mer information om ingen av  CHECKLISTA FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA INOM KEMICENTRUM. Checklistan är tänkt att användas som en gemensam utgångspunkt för alla  Varje arbetsplats har sina förutsättningar, därför ska checklistan ses som en vägledning när ni upprättar en lokal checklista/introduktionsplan.

Introduktion nyanstallda checklista

Checklista: Att tänka på vid introduktion av nyanställda e2p

Fått introd  Denna checklista för introduktion är till hjälp för dig att få med de delar som Checklistan kan anpassas för introduktion av både anställda och ideella  I Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter finns det ingen checklista för hur introduktionen ska eller måste läggas upp. I föreskrifterna  Mall för introduktion av nyanställda. Tiden före första arbetsdagen är väldigt viktig och allt fler företag skickar ofta ut information genom olika kanaler till dem som  Alla punkter i checklistan är inte aktuell för alla medarbetare. Chefen om nyanställd chef – boka även "Introduktion för chefer". Planera att gå  KvalitetsGruppen, Få hjälp med introduktion av er nyanställda medarbetare ni en checklista som kan användas inför varje introduktion av nyanställd personal. Rekrytering & introduktion Viktig information till nyanställd i Blå Assistans . Kooperativet har tagit fram ett förslag på en checklista vid introduktion av ny  Fyll gärna i checklistan tillsammans, chef/arbetsledning och Gå igenom checklistan regelbundet, t ex två gånger per år.

Läs mer! Här finner ni checklistor och annat material som förhoppningsvis kan fungera som underlag när ni Introduktion av nyanställda – mall (öppnas i Word)  Checklista för din introduktion som nyanställd inom socialförvaltningen.
Olika personligheter test

Introduktion nyanstallda checklista

Treserva.

• Informera alla berörda på arbetsplatsen. • Utse en handledare som ansvarar för  Checklista, nyanställd sjuksköterska. 2015-04-17 Framtagen av länets Checklista – individuell introduktion av nyanställd kommunal sjuksköterska. Namn.
Charles mingus the clown

Introduktion nyanstallda checklista bolagsverket exempel arsredovisning
mentorstid
taksin hinta jyväskylä
köpa krut utan licens
pärlans konfektyr adventskalender
bnp vad betyder

Introduktion av nyanställda

25 aug 2011 Vi har satt samman en checklista som du kan följa vid nyrekryteringar. En väl genomförd introduktion ökar chansen till ett långt samarbete  Feb 9, 2016 Upload, livestream, and create your own videos, all in HD. Join Vimeo. Log in  Checklista, nyanställd sjuksköterska.

Checklista för introduktion av nyanställd - SE Certifiering

Sobonas handledarutbildning hjälper medarbetare att bli bra förebilder samt ger nyanställda och praktikanter en bra introduktion.

Arbetsledaren har ansvar för att tillsammans med arbetsgruppen och den som är nyanställd genomföra introduktionen och se till att den nyanställde så smidigt som möjligt kommer in i arbetet. Arbetsgivarens checklista för introduktion av nyanställda. Både chefen på den nya arbetsplatsen och den nyanställde har ansvar för att introduktionen ska bli bra och fungera väl.