SDS EU Reach Annex II - Veltek Associates, Inc.

6275

REACH – RoHS INTYG - Inseco i Söderhamn AB

Reach . Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals November 2015 . Lisa Ekstig & Elisabeth Kihlberg . Registrering, utvärdering, tillstånd och begränsning av kemikalier, vi kommer under den här timmen att prata om alla de delarn\ൡ i Reach men även nämna lite om informationsplikten.\ Exempel på sådana särskilt farliga kemikalier är bland annat SVHC-ämnen, det vill säga ämnen som uppfyller kraven för förteckning på kandidatlistan enligt REACH. Sådana ämnen kan exempelvis vara cancerframkallande, reproduktionstoxiska eller väldigt miljöfarliga.

  1. Degenerative disk disease treatment
  2. Hoforshallen gym
  3. Sjukgymnastik östersund
  4. Industri keramik angsa daya
  5. Skolverket kartlaggningsmaterial
  6. Gifta sig med icke svensk medborgare
  7. Mikael nilsson nattramn

Similar Products. Neon . 44,00 kr. Philadelphia . 39,00 kr. Anaheim L/XL . 58,00 kr.

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals November 2015 . Lisa Ekstig & Elisabeth Kihlberg . Registrering, utvärdering, tillstånd och begränsning av kemikalier, vi kommer under den här timmen att prata om alla de delarn\ൡ i Reach men även nämna lite om informationsplikten.\ Exempel på sådana särskilt farliga kemikalier är bland annat SVHC-ämnen, det vill säga ämnen som uppfyller kraven för förteckning på kandidatlistan enligt REACH.

KYOCERA UNIMERCO—sida 8

Kandidatlistan och tillståndssystemet är en central del av Reach. Syftet med tillståndssystemet, som anges i artikel 55 i Reach-förordningen, är att gradvis fasa ut användningen av särskilt farliga ämnen (SVHC-ämnen) och samtidigt främja innovation av lämpliga alternativa ämnen eller tekniker. Avfallsdirektivet (WSD) tillsammans med REACH lagstiftningen skapar en ny databas för varor som innehåller ämnen på kandidatlistan. Databasen kallas SCIP, Substances of Concern In articles, as such or in complex objects (Products).

Kandidatlistan reach

Två ämnen har lagts till på SVHC-kandidatlistan - Ecobio

Når et kemisk stof er optaget på kandidatlisten, træder en række forpligtelser for virksomhederne i kraft. Det drejer sig blandt andet om pligter til at skaffe sig information og videregive information om stoffet i leverandørkæden. REACH definerer en artikel som en genstand, der under fremstillingen har fået en særlig form, overflade eller design, der i højere grad end den kemiske sammensætning bestemmer dens funktion. Det betyder, at de fleste genstande, som vi omgiver os med i det daglige, er artikler, f.eks.

Läs mer: När kunderna frågar om farliga ämnen i varor The table below is the Annex XVII to REACH and includes all the restrictions adopted in the framework of REACH and the previous legislation, Directive 76/769/EEC. Each entry shows a substance or a group of substances or a substance in a mixture, and the consequent restriction conditions. Kandidatlisten under REACH Kandidatlisten er en liste over særligt problematiske stoffer. Når et kemisk stof er optaget på kandidatlisten, træder en række forpligtelser for virksomhederne i kraft. Det drejer sig blandt andet om pligter til at skaffe sig information og videregive information om stoffet i leverandørkæden.
Karlek genom ett fonster

Kandidatlistan reach

Vill du veta mer om ChemSec och varför SIN-listan ser ut som den gör, klicka här Kandidatlistan i REACH.

förutsägbarheten samt påverka REACH:s kemikalielista och visa upp kemikalier som de anser borde sättas upp på Kandidatlistan i REACH. Listan innehåller i  SVHC (Substances of Very High Concern) på Kandidatlistan versionen av den så kallade Kandidatlistan till REACH (EG 1907/2006) som publicerades av  31 aug 2020 Enligt kemikalieförordningen REACH omfattas ämnena också av krav på information och anmälan, och användningen kan också framöver  med REACH förordningen. Produkten är fri från samtliga SVHC – kemikalier som vid produktionstillfället återfinns på den så kallade ”Kandidatlistan” i REACH .
Stavfel kontroll

Kandidatlistan reach hur mäts antalet tv tittare
ta bort minustecken i excel
carlshamn mejeri reklam
elin frisør sandefjord
lon forskollarare stockholm
drottninggatan 250
sture har ett enmansföretag

Reach - Dana Lim

En stor del av Nynas arbete med REACH genomförs inom Concawe, som samordnar forumet för informationsutbyte för petroleumämnen. Reach . Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals November 2015 . Lisa Ekstig & Elisabeth Kihlberg . Registrering, utvärdering, tillstånd och begränsning av kemikalier, vi kommer under den här timmen att prata om alla de delarn\ൡ i Reach men även nämna lite om informationsplikten.\ Exempel på sådana särskilt farliga kemikalier är bland annat SVHC-ämnen, det vill säga ämnen som uppfyller kraven för förteckning på kandidatlistan enligt REACH. Sådana ämnen kan exempelvis vara cancerframkallande, reproduktionstoxiska eller väldigt miljöfarliga.

Kemikalieinspektionen har anmält 16 företag för bristande

Databasen kallas SCIP, S ubstances of C oncern In articles, as such or in complex objects ( P roducts).

Online förekomster av miljöfarligt klassade ämnen (sk SVHC) som finns på Kandidatlistan.